Spoločnosť

Spoločnosť od roku 1999 vykonáva činnosť na základe živnostenského listu a to nasledovne:

 • podnikateľské poradenstvo
 • účtovné, organizačné a ekonomické poradenstvo
 • vedenie účtovníctva
 • factoring a forfaiting
 • leasing spojený s financovaním
 • reklamná a propagačná činnosť
 • výskum a vývoj trhu a verejnej mienky
 • sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby
 • sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
V roku 2002 došlo k doplneniu predmetu činnosti spoločnosti o:
 • správu registratúry (pôvodne úschovu písomností nearchívnej povahy)
 • nákup a predaj motorových vozidiel
 • prenájom motorových vozidiel
 • prenájom hnuteľných vecí
 • správa registratúry

Od roku 2010 rozšírenie predmetu činností o:

 • organizovanie dobrovoľných dražieb

 

Spoločnosť na základe osobitných zmlúv uzatvorených s oprávnenými osobami:

 • zabezpečuje alebo sprostredkuje činnosti oprávnených daňových poradcov v SR
 •  súdnych znalcov v oblasti účtovníctva a daňovníctva v SR
 • advokátov a obchodných právnikov v SR