Ľudia

V rámci poskytovaných služieb našim klientom team účtovníkov, daňových poradcov a právnikov kvalifikovane spolupracuje pri poskytovaní služieb:

  • účtovné oddelenie príjme a spracuje Vaše účtovné doklady, pripraví Vám požadované výstupy
  • daňoví poradcovia v rámci spolupráce s našou spoločnosťou kvalifikovane riešia účtovné prípady a konzultujú s klientmi
  • právnici z oblasti obchodného práva v rámci spolupráce s našou spoločnosťou nielen pripravia zmluvy ale aj konzultujú s klientmi