Naši spolupracujúci partneri:

Ing. Ľubomír Vasilišin - daňový poradca a súdny znalec

Ing. Zuzana Angelovičová – daňový poradca a súdny znalec